Tin vui cho nhiều đối tượng hưởng lương hưu kể từ ngày 1/7/2024

Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 nêu rõ, từ ngày 1/7, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy, lương hưu sẽ được điều chỉnh từ 1/7, cùng với cải cách tiền lương. Song, việc điều chỉnh cụ thể ra sao cần chờ văn bản quy định của các cơ quan liên quan.

Tin vui cho nhiều đối tượng hưởng lương hưu kể từ ngày 1/7/2024- Ảnh 1.

Khi thực hiện cải cách tiền lương từ 1/7, sẽ có nhiều nhóm đối tượng được điều chỉnh lương hưu. Ảnh minh họa.

Lương hưu hay còn gọi là chế độ hưu trí dành cho người lao động sau khi tới tuổi nghỉ hưu. Để nhận được lương hưu thì trước tiên người lao động cần tham gia Bảo hiểm xã hội đủ số năm quy định và sau khi tới tuổi nghỉ hưu sẽ được nhận lương hưu. Lương hưu có thể nhận một lần hoặc nhận hàng tháng theo mong muốn của người lao động.

Bên cạnh đó, lương hưu giúp an sinh xã hội khiến cho người lao động có thể an sinh yên ổn khi về già mà không trở thành gánh nặng của gia đình hay xã hội.

Nhóm đầu tiên là những người nghỉ hưu thông thường. Với nhóm này, lương hưu được điều chỉnh không thấp hơn 50% so với mức tăng lương sau cải cách để đảm bảo hài hòa, cân đối, không để người nghỉ hưu bị đẩy xa hơn, thiệt thòi khi cải cách tiền lương.

Nhóm thứ hai là những người hưởng lương ngân sách mà nghỉ hưu trước ngày 1/7/2024. Bộ này cho rằng, nhà nước cần áp dụng mức bù để giảm phần chênh lệch lương giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách chính sách tiền lương.

Nhóm thứ ba là nhóm nghỉ hưu trước năm 1995, nhà nước sẽ có chính sách đặc biệt để đẩy lương hưu lên cao hơn nữa.

Trước đó ngày 29/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với 9 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Theo đó, Nhà nước tiến hành điều chỉnh tiền lương hưu cho những người về hưu trước năm 1995 có mức lương thấp dưới 3 triệu đồng để nhóm này được tăng lên hơn 3 triệu đồng.

9 đối tượng này đã hưởng mức lương hưu được điều chỉnh, áp dụng từ 1/7/2023 đến trước 1/7/2024. Sau ngày 1/7/2024, Nhà nước sẽ tiếp tục điều chỉnh lương hưu, trợ cấp, theo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 đã quy định. Như vậy, với những người này, lương hưu tăng liên tiếp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *