admin admin

Hàng trăm người dân Hải Hậu đăng ký hiến mô tạng, giác mạc với tâm nguyện ‘cho đi là còn mãi’

SKĐS – Hôm nay 16/6, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định là địa phương tuyến cơ sở đầu tiên hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ về đăng ký hiến mô tạng. Hàng trăm người dân đã đến đăng ký hiến mô, tạng, giác mạc với tâm nguyện ‘cho đi là còn mãi’…

Read More

Sửa đổi, bổ sung Luật Dược: Đảm bảo cung ứng thuốc đầy đủ, chất lượng, giá hợp lý đến nhân dân

SKĐS – Để giải quyết các vấn đề liên quan đến đảm bảo cung ứng thuốc một các triệt để và lâu dài thì cần điều chỉnh các chính sách phù hợp với thực tiễn, trong đó sửa đổi, bổ sung Luật Dược là giải pháp trọng tâm hàng đầu…

Read More