Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, chiều 20/5, Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước khi các ĐBQH tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XV, Quốc hội nghe Tổng Thư ký, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội.

Theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội sau khi được Quốc hội bầu sẽ làm Lễ Tuyên thệ trước Quốc hội.

Trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Sau khi tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu nhậm chức, trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cùng Quốc hội, tập thể UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH và các vị ĐBQH, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Sau khi tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã phát biểu nhậm chức, trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Tôi nguyện cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cùng Quốc hội, tập thể UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTVQH và các vị ĐBQH, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cả về công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại của Quốc hội cùng với hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; phát huy dân chủ, đoàn kết, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân”.

Tân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức- Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu nhậm chức.

Tóm tắt quá trình công tác Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *