Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 335/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Trưởng Ban chỉ đạo; Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. Ảnh: VGP.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL (Ủy viên thường trực); ông Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm VPCP; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NNPTNT; ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ TNMT; ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ GTVT; ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TT&TT và ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Bộ VHTT&DL, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo gồm: Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL (Ủy viên thường trực); ông Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm VPCP; bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT; ông Võ Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH; ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ NNPTNT; ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ TNMT; ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; ông Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ GTVT; ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ TT&TT và ông Nguyễn Trùng Khánh, Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Bộ VHTT&DL, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong hoạt động du lịch trên phạm vi cả nước; nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển du lịch.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc phối hợp hoạt động của các Bộ, ngành và địa phương liên quan trong việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc gia, trọng điểm về phát triển du lịch theo đúng các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và quyết định, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng triển khai các kế hoạch, chương trình cụ thể về phát triển du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bộ VHTT&DL là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo, sử dụng các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *