Điều chỉnh giá một số mặt hàng thiết yếu phù hợp, nhịp nhàng với cải cách tiền lương

Báo cáo của Bộ Tài chính về kết quả công tác quản lý, điều hành giá Quý I năm 2024, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại của năm 2024 cho biết, từ đầu năm đến nay, thị trường hàng hóa tương đối ổn định.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các thành viên thảo luận, làm rõ những nguyên nhân về vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý điều hành giá nhất là giá hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, các hàng hóa đặc biệt (giá vàng miếng, giá nhà chung cư), cũng như chính sách tài khóa, tiền tệ; đánh giá sát tình hình diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa trong nước và quốc tế để chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản với những giải pháp điều hành chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các thành viên thảo luận, làm rõ những nguyên nhân về vướng mắc, tồn tại trong công tác quản lý điều hành giá nhất là giá hàng hóa các mặt hàng thiết yếu, các hàng hóa đặc biệt (giá vàng miếng, giá nhà chung cư), cũng như chính sách tài khóa, tiền tệ; đánh giá sát tình hình diễn biến thị trường, cung cầu hàng hóa trong nước và quốc tế để chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản với những giải pháp điều hành chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Tại cuộc họp, đại diện NHNN, Bộ KH&ĐT, Bộ Y tế, Bộ GTVT, Bộ Công Thương, NNPTNT, Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính… bày tỏ thống nhất với các nội dung trong báo cáo của Bộ Tài chính.

Các ý kiến nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, quản lý tỷ giá, giá vàng; công tác triển khai Luật giá; đảm bảo cung cầu thị trường; quản lý giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá cước vận tải hàng không, hàng hải, giá mặt hàng xăng dầu, dầu thô, khí hóa lỏng, điện, giá nông sản, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng…

Các ý kiến nhấn mạnh một số nội dung liên quan đến điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, quản lý tỷ giá, giá vàng; công tác triển khai Luật giá; đảm bảo cung cầu thị trường; quản lý giá dịch vụ khám chữa bệnh, giá cước vận tải hàng không, hàng hải, giá mặt hàng xăng dầu, dầu thô, khí hóa lỏng, điện, giá nông sản, lương thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng…

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá cao ý kiến của đại diện các bộ ngành, thành viên Ban chỉ đạo, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện báo cáo làm căn cứ để tiếp tục điều hành, chỉ đạo trong thời gian tới.

Trong quý II và những tháng còn lại của năm 2024, áp lực rất lớn, để chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác điều hành giá, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung quyết liệt triển khai một số giải pháp trọng tâm.

Trước hết, cần theo dõi sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, dự báo chi tiết, cụ thể các yếu tố tác động tới mặt bằng giá chung, nhất là những mặt hàng, dịch vụ thiết yếu để chủ động xây dựng các kịch bản chi tiết theo từng ngành, lĩnh vực.

Về điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải tính toán thời điểm phù hợp với quá trình thực hiện chính sách tiền lương mới, đảm bảo thực hiện kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *