Phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Trần Văn Hiệp

Phê chuẩn kết quả bãi nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đối với ông Trần Văn Hiệp- Ảnh 1.

Quyết định nêu rõ, phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Hiệp, do Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *