Bộ Y tế thông tin về hỗ trợ mức đóng BHYT, thời gian hưởng đối với một số đối tượng

Trước đó, như Sức khoẻ & Đời sống đã thông tin, ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.

Theo Bộ Y tế trong thời gian qua, Bộ Y tế nhận được công văn của một số UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phản ánh một sô khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 75/2023/NĐ-CP. 

Bộ Y tế thông tin về hỗ trợ mức đóng BHYT, thời gian hưởng đối với một số đối tượng- Ảnh 1.

Về việc này, Bộ Y tế có ý kiến cụ thể: 

Về việc này, Bộ Y tế có ý kiến cụ thể: 

Bộ Y tế kính gửi Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Việt Nam biết và thực hiện đúng theo quy định để bảo đảm quyền lợi cho người dân được hưởng chính sách BHYT. 

Bộ Y tế nêu rõ, văn bản này thay thế Công văn số 917/BYT-BH ngày 01/3/2024 của Bộ Y tế về triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Bộ Y tế nêu rõ, văn bản này thay thế Công văn số 917/BYT-BH ngày 01/3/2024 của Bộ Y tế về triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *