Bí quyết đạt điểm cao môn Tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10

Chỉ còn vài ngày nữa là học sinh sẽ bước vào một trong những kỳ thi quan trọng nhất – kỳ thi tuyển sinh vào 10. Thời điểm này chắc hẳn các em đã có sự chuẩn bị đầy đủ về kiến thức, sức khoẻ, tinh thần và kỹ năng làm bài để sẵn sàng chinh phục mục tiêu của mình. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt hơn nữa đối với môn thi này, các em cần ghi nhớ một số điều sau:

Các em cần củng cố và bổ sung từ vựng quan trọng mà chúng ta gặp trong chương trình Tiếng Anh lớp 9 như chủ đề về danh lam thắng cảnh, nghề nghiệp, bình đẳng giới, những vấn đề mà thanh thiếu niên đối mặt. Đó là các dấu hiệu nhận biết của các từ loại như các hậu tố của danh từ như -tion, -ment, -ness, -ity, -ance, -ence, -er, -or, -ism, -ist … hay các hậu tố của tính từ như -ive, -less, -ful, -ic, -ous, -able, -ible … và hậu tố -ly của các trạng từ.

Các em cần củng cố và bổ sung từ vựng quan trọng mà chúng ta gặp trong chương trình Tiếng Anh lớp 9 như chủ đề về danh lam thắng cảnh, nghề nghiệp, bình đẳng giới, những vấn đề mà thanh thiếu niên đối mặt. Đó là các dấu hiệu nhận biết của các từ loại như các hậu tố của danh từ như -tion, -ment, -ness, -ity, -ance, -ence, -er, -or, -ism, -ist … hay các hậu tố của tính từ như -ive, -less, -ful, -ic, -ous, -able, -ible … và hậu tố -ly của các trạng từ.

Vị trí của các từ loại trong câu như: danh từ sẽ được sử dụng trước động từ với vai trò chủ ngữ, hay đứng sau động từ với vai trò tân ngữ. Tuy nhiên, trong đề thi thường sẽ tập trung vào vị trí của danh từ và tính từ trong cụm danh từ. Lúc này, danh từ sẽ thường đứng sau tính từ, đứng sau các giới từ và đứng sau các định từ (mạo từ, lượng từ, tính từ sở hữu…).

Ví dụ: My father works for a non-governmental _____.

Ví dụ: My father works for a non-governmental _____.

B. organization

C. organize

D. organzied

(chọn đáp án B vì cần danh từ theo sau tính từ non-governmental)

Trong khi đó, tính từ sẽ được sử dụng sau các linking verbs (be/prove, keep/remain/stay, become/get/grow/go, seem/appear, feel, look, sound, smell, taste, turn, leave) và đứng trước các danh từ trong cụm danh từ. Vì vậy, nếu xét thấy có S – linking verb _____ hoặc ____ N – chọn tính từ.

Ví dụ: They just finished an _____ report for the meeting.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *