Xây dựng, triển khai chính sách, đảm bảo thu nhập và điều kiện làm việc tốt hơn cho điều dưỡng

GS.TS Trần Văn Thuấn – Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhấn mạnh thông tin này tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điều dưỡng Việt Nam khóa II, nhiệm kỳ 2024-2029 và Hội nghị khoa học Điều dưỡng Quốc tế lần thứ nhất Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam diễn ra hôm nay (5/6) tại Hà Nội.

Đại hội thu hút hơn 600 đại biểu tham dự. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam, của Hệ thống Điều dưỡng Việt Nam, góp phần quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đại hội thu hút hơn 600 đại biểu tham dự. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam, của Hệ thống Điều dưỡng Việt Nam, góp phần quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Theo Thứ trưởng Trần Văn Thuấn, điều dưỡng là một nghề cao quý, đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải có tình yêu thương, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao cả.

Những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của các điều dưỡng đã chứng minh rằng điều dưỡng không chỉ là một nghề mà còn là một sứ mệnh cao cả, mang lại niềm tin và hy vọng cho người bệnh và cộng đồng.

“Với một lực lượng điều dưỡng chiếm đông đảo nhất với trên 150.000 điều dưỡng, hộ sinh, chiếm trên một nửa tổng số công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế Việt Nam.

“Với một lực lượng điều dưỡng chiếm đông đảo nhất với trên 150.000 điều dưỡng, hộ sinh, chiếm trên một nửa tổng số công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, Câu lạc bộ điều dưỡng trưởng Việt Nam được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định thành lập số 343/QĐ-BNV ngày 23/4/2019 nhằm mục đích mục đích tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, hỗ trợ hoạt động có hiệu quả của hội viên là những người đang làm công tác lãnh đạo, quản lý, đào tạo điều dưỡng trong cả nước.

Trải qua một nhiệm kỳ đầu tiên với rất nhiều khó khăn, thách thức trong đó phải kể đến bệnh dịch COVID-19, thiên tai diễn biến phức tạp, sự chuyển đổi mạnh mẽ về đào tạo, chuyển đổi số và về các quy định, chính sách liên quan đến điều dưỡng.

Tuy nhiên Câu lạc bộ điều dưỡng trưởng Việt Nam đã vượt qua các khó khăn thách thức, tích cực phát huy những thuận lợi, tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành, các đơn vị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị Câu lạc bộ Điều dưỡng trưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tăng cường đoàn kết, không ngừng nâng cao trình độ quản lý, lãnh đạo hệ thống điều dưỡng đồng thời đề xuất với Bộ Y tế các chính sách nhằm nâng cao năng lực cho điều dưỡng trưởng các cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *