Từ hôm nay (10/6) tạm dừng tổ chức viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thông tin từ Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 10/6 đến hết ngày 12/8, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ sẽ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2024.

Được biết, hàng năm luôn có 1 khoảng thời gian từ 2 – 3 tháng tạm ngừng tổ chức lễ viếng Bác để các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ bảo dưỡng, tu bổ định kỳ Công trình Lăng.

Trong công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng sẽ thực hiện thay thế các thiết bị đã cũ, xuống cấp, lạc hậu bằng các thiết bị kỹ thuật hiện đại trong và ngoài công trình Lăng. Tuy nhiên vẫn luôn phải đảm bảo giữ được vẻ đẹp vốn có của Lăng Bác.

Trong công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Lăng sẽ thực hiện thay thế các thiết bị đã cũ, xuống cấp, lạc hậu bằng các thiết bị kỹ thuật hiện đại trong và ngoài công trình Lăng. Tuy nhiên vẫn luôn phải đảm bảo giữ được vẻ đẹp vốn có của Lăng Bác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *