Tiếp tục thống nhất Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm hơn 6 tháng

Tiếp tục thống nhất Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực sớm hơn 6 tháng- Ảnh 1.

Cụ thể, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP thống nhất thông qua Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 197 Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 và khoản 1 Điều 82 Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *