Thủ tướng: Chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện cải cách tiền lương mới từ ngày 1/7

Phiên họp thống nhất đánh giá tình hình KT-XH tháng 4 tiếp tục chuyển biến tích cực, nhìn chung tốt hơn tháng 3 và 3 tháng đầu năm; tính chung 4 tháng đầu năm 2024 đạt được kết quả tốt hơn cùng kỳ năm 2023 trên hầu hết các lĩnh vực, với 8 kết quả nổi bật.

Thị trường bất động sản bước đầu ổn định, nhưng khó khăn, vướng mắc còn chậm được giải quyết; nợ xấu có xu hướng tăng. Việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho NƠXH còn chậm.

Ngoài ra, đời sống một bộ phận người dân khó khăn; tình hình dịch bệnh, khô hạn, sạt lở trong tháng 4 – tháng nóng nhất trong 50 năm qua. An ninh, trật tự an toàn xã hội, tình hình tội phạm trên một số địa bàn, tội phạm mạng, an ninh an toàn thông tin còn diễn biến phức tạp; còn những vụ tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng…

Thủ tướng cơ bản đồng ý các bài học kinh nghiệm đã nêu trong báo cáo và các ý kiến phát biểu tại phiên họp, trong đó nhấn mạnh 5 kinh nghiệm, như: tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị; đoàn kết trong cả hệ thống chính trị; đoàn kết toàn dân; nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm thống nhất, đồng bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực…

Thủ tướng cơ bản đồng ý các bài học kinh nghiệm đã nêu trong báo cáo và các ý kiến phát biểu tại phiên họp, trong đó nhấn mạnh 5 kinh nghiệm, như: tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị; đoàn kết trong cả hệ thống chính trị; đoàn kết toàn dân; nắm chắc tình hình thực tiễn, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm thống nhất, đồng bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực…

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh các quan điểm, định hướng chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh việc, kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, càng áp lực lại càng nỗ lực, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể. Tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.

Cùng với các nhiệm vụ cụ thể giao các bộ ngành, địa phương, cơ quan, Thủ tướng yêu cầu cần phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị phục vụ thật tốt Hội nghị Trung ương, kỳ họp Quốc hội sắp tới và chỉ rõ 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trong đó, về chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *