Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu của CDC Hoa Kỳ tại Thuỵ Sĩ

Bên lề Kỳ họp Đại hội đồng Y tế thế giới lần thứ 77, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương – Trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với TS. Kayla Laserson, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Toàn cầu của CDC Hoa Kỳ.

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam và cộng đồng các nước đã ASEAN đã thống nhất lựa chọn 3 quốc gia đăng cai Trung tâm ACPHEED bao gồm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam được giao thành lập và vận hành Trung tâm ACPHEED về Dự phòng và Chuẩn bị sẵn sàng. 

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam và cộng đồng các nước đã ASEAN đã thống nhất lựa chọn 3 quốc gia đăng cai Trung tâm ACPHEED bao gồm Indonesia, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, Việt Nam được giao thành lập và vận hành Trung tâm ACPHEED về Dự phòng và Chuẩn bị sẵn sàng. 

Bộ Y tế đang phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, Indonesia và Thái Lan để xây dựng đề án chi tiết và báo cáo Chính phủ phê duyệt việc thành lập theo mô hình Trung tâm ACPHEED mới.

Thứ trưởng cũng đã chia sẻ một số vấn đề còn tồn tại và khó khăn của việc thành lập Trung tâm ACPHEED về Dự phòng và Chuẩn bị sẵn sàng mà Việt Nam đang gặp phải. 

Do đây là trung tâm quốc tế về Dự phòng và Chuẩn bị sẵn sàng đầu tiên của ASEAN đặt tại Việt Nam, vì vậy cần có sự tham gia trực tiếp của nhiều Bộ, ngành liên quan trong nước cũng như sự phối hợp và hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế. 

Do đây là trung tâm quốc tế về Dự phòng và Chuẩn bị sẵn sàng đầu tiên của ASEAN đặt tại Việt Nam, vì vậy cần có sự tham gia trực tiếp của nhiều Bộ, ngành liên quan trong nước cũng như sự phối hợp và hỗ trợ của các quốc gia, tổ chức quốc tế. 

Nhân buổi làm việc với TS. Kayla Laserson, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng đã thông tin về tiến trình thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật Trung ương (CDC Trung ương). 

Thứ trưởng cho biết việc thành lập CDC Trung ương được thực hiện dựa trên Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Thứ trưởng cho biết, theo dự thảo đề án đang xây dựng thì CDC Trung ương là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, có chức năng, nhiệm vụ đầu ngành về kiểm soát bệnh tật trên cơ sở nghiên cứu, sắp xếp một số đơn vị có cùng chức năng, nhiệm vụ về y tế dự phòng.

Năm 2023, Bộ Y tế đã ký ý định thư với CDC Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Bộ Y tế thành lập CDC Trung ương. Hiện nay Bộ Y tế đang tích cực triển khai xây dựng Đề án thành lập CDC Trung ương trên cơ sở tìm hiểu, vận dụng các mô hình CDC trên thế giới phù hợp với bối cảnh cụ thể của Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *