‘Sau đại dịch COVID-19, đầu tư cho hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở là hết sức cần thiết’

Ngày 25/5, Quốc hội thảo luận về Báo cáo Kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển KT-XH và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Ông Trần Hoàng Ngân nêu quan điểm, theo báo cáo các mục tiêu chúng ta đã đạt được rất cơ bản. Dù vậy, chúng ta thấy rằng còn đó một số tồn tại như báo cáo của Đoàn giám sát cũng như các đại biểu nêu.

Từ đó, ông Trần Hoàng Ngân cho rằng, dịch COVID-19 xảy ra chưa có trong tiền lệ và chúng ta đã rất lúng túng, vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.

“TPHCM không thể quên những tháng ngày đau thương đó và càng không thể quên sự hỗ trợ sự giúp đỡ, sự chia sẻ của đồng bào cả nước đối với nhân dân thành phố”, đại biểu nói.

“TPHCM không thể quên những tháng ngày đau thương đó và càng không thể quên sự hỗ trợ sự giúp đỡ, sự chia sẻ của đồng bào cả nước đối với nhân dân thành phố”, đại biểu nói.

Cho rằng nguyên nhân thứ hai đó là thể chế, ông Trần Hoàng Ngân nói: “Tôi nghĩ nguyên nhân thể chế là quan trọng, bởi lúc đó “vừa làm vừa lo sợ”, vừa phải cấp bách cứu dân, vừa phải hỗ trợ doanh nghiệp. Phải làm mọi thứ nhưng lại sợ hậu kiểm, sợ sai”. Từ đó, vị ĐBQH TPHCM mong những nguyên nhân này sớm khắc phục để có một gói hỗ trợ đúng hơn, thực tiễn và phù hợp với thực tế phát sinh.

Còn ĐBQH Hoàng Quốc Khánh – Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu cho rằng, đầu tư phát triển trong lĩnh vực y tế với tổng mức vốn bố trí là 14 nghìn tỷ đồng với 145 dự án. 

Đến thời điểm hiện nay, tổng số giải ngân của dự án đạt 48% so với tổng mức vốn bố trí theo Nghị quyết số 43. Cho rằng từ nay đến hết năm 2024 không còn nhiều, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương, đơn vị tích cực triển khai phần việc còn lại.

Đại biểu nêu lên thực trạng tại tỉnh Lai Châu đó là một số bệnh viện đã quá tải, xuống cấp… do đó ông đề nghị Chính phủ và Bộ Y tế khẩn trương tổng kết, đánh giá kết quả và sớm đề xuất nhu cầu đầu tư cho y tế cơ sở, y tế dự phòng đến năm 2030 để có giải pháp trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *