Sáng nay, 23/4 Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng

Tổng khối lượng vàng miếng đưa ra đấu thầu ngày 23/4 là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng/lô. Loại vàng miếng bán là vàng miếng SJC được NHNN tổ chức sản xuất.

Hình thức đấu thầu là đấu thầu theo giá. Đơn vị tham gia đấu thầu sẽ phải đặt cọc 10%. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc: 80,70 triệu đồng/lượng (giảm hơn so với mức 81,80 triệu đồng/lượng theo dự kiến trước đó cho phiên đấu giá ngày 22-4 đã huỷ). Giá này chỉ phục vụ việc tính đặt cọc.

Sáng nay, 23/4 Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng miếng- Ảnh 1.

Khối lượng tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là khối lượng đặt thầu dự kiến của mỗi thành viên. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu: 14 lô (tương đương 1.400 lượng). Khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu: 20 lô (tương đương 2.000 lượng).

Khối lượng tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là khối lượng đặt thầu dự kiến của mỗi thành viên. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu: 14 lô (tương đương 1.400 lượng). Khối lượng đấu thầu tối đa một thành viên được phép đặt thầu: 20 lô (tương đương 2.000 lượng).

Bước giá dự thầu: 10.000 đồng/lượng. Bước khối lượng dự thầu: 1 lô (100 lượng).

Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Địa điểm giao nhận vàng tại Chi cục phát hành và kho quỹ – Ngân hàng Nhà nước, tại TP HCM. Giờ thanh toán tiền mua vàng trước 16 giờ tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thanh toán tiền cho Ngân hàng Nhà nước.

Địa điểm giao nhận vàng tại Chi cục phát hành và kho quỹ – Ngân hàng Nhà nước, tại TP HCM. Giờ thanh toán tiền mua vàng trước 16 giờ tổ chức tín dụng, doanh nghiệp thanh toán tiền cho Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *