Sáng 12/5: Lời khai của ‘đồng thầy’ mượn tài xem tướng số ‘lùa gà’ góp vốn đầu tư gần 270 tỷ đồng

Mời độc giả xem video:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *