Phân công ông Trần Thanh Mẫn điều hành hoạt động của UBTVQH và Quốc hội

Ngày 2/5/2024, Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành Thông báo số 3568/TB-TTKQH thông báo ý kiến của UBTVQH về việc phân công điều hành hoạt động của UBTVQH và Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *