Nhiều bất cập mô hình trường học tiên tiến

Nhiều bất cập mô hình trường học tiên tiến- Ảnh 1.

Triển khai thiếu đồng bộ

Ngành Giáo dục Nghệ An triển khai mô hình dạy học tiên tiến theo xu hướng hội nhập trong gần 2 năm qua nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Nguyên nhân do đội ngũ giáo viên, chương trình học chưa phù hợp, cơ sở vật chất thiếu đồng bộ…

Nhiều bất cập mô hình trường học tiên tiến- Ảnh 1.

Hoạt động ngoại khóa ở Trường THCS Đặng Thai Mai, một trong những trường thực hiện mô hình trường học tiên tiến trên địa bàn TP Vinh.

Ngày 18/1/2022, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2030”. Đề án với mục đích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đến sự thành đạt của người học và hình thành cho học sinh những kỹ năng hiện đại, tư duy toàn cầu chuẩn bị cho công dân toàn cầu, cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Nghệ An.

Ngày 18/1/2022, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án “Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2030”. Đề án với mục đích đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hướng đến sự thành đạt của người học và hình thành cho học sinh những kỹ năng hiện đại, tư duy toàn cầu chuẩn bị cho công dân toàn cầu, cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Nghệ An.

Theo đó, các trường tiên tiến ở từng cấp học, từ mầm non trở lên, sẽ có những tiêu chí cụ thể nhằm cải thiện phương pháp dạy học và tổ chức học tập phù hợp với nội dung và điều kiện của từng trường. Đặc biệt, các trường phổ thông sẽ thực hiện đổi mới cách dạy học và tổ chức học tập để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, khuyến khích tính tích cực của học sinh, phát triển phẩm chất, năng lực phát huy tính sáng tạo và sở trường. Ngoài ra, các hoạt động trải nghiệm bộ môn và hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp sẽ được tăng cường, giúp học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn và phát triển kỹ năng và năng lực.

Ở bậc mầm non, các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục để đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Áp dụng chương trình giáo dục tăng cường nhằm phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực, và kỹ năng của trẻ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, sau 2 năm triển khai, hiện tại địa phương này chỉ mới thí điểm mô hình trường tiên tiến tại 14 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT tại các huyện Nghi Lộc, Đô Lương, thị xã Hoàng Mai và TP Vinh. Tổng cộng có 132 lớp và hơn 4.200 học sinh tham gia vào mô hình này.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, sau 2 năm triển khai, hiện tại địa phương này chỉ mới thí điểm mô hình trường tiên tiến tại 14 trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT tại các huyện Nghi Lộc, Đô Lương, thị xã Hoàng Mai và TP Vinh. Tổng cộng có 132 lớp và hơn 4.200 học sinh tham gia vào mô hình này.

Lãnh đạo Phòng Giáo dục TP Vinh cho rằng, dù mô hình trường tiên tiến có những đặc thù riêng, nhưng trong quá trình thực hiện vẫn chưa có các cơ chế ưu tiên. Các trường thực hiện mô hình tiên tiến đều gặp khó khăn về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Ngày 7/5, tại cuộc làm việc của Ban Văn hóa – Xã hội (Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An), về việc khảo sát triển khai Đề án trường học tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế sau 2 năm hoạt động, nhiều ý kiến bày tỏ sự băn khoăn về chất lượng đầu vào và đầu ra của mô hình trường tiên tiến, đặc biệt là ở cấp THPT. Nhiều trường gặp khó khăn trong việc thu hút đầu vào, công tác quản lý mô hình trường tiên tiến còn lúng túng trong vận hành các hoạt động dạy và học, quản lý thu chi, kiểm soát chất lượng…

Các ý kiến đề nghị cần thiết lập một khung chuẩn hướng dẫn để hỗ trợ các nhà trường trong thực hiện, đồng thời đạt sự thống nhất về mức thu học phí giữa các trường. Mặc dù mô hình trường tiên tiến được triển khai ở 4 cấp học nhưng vẫn chưa có sự liên kết về chất lượng, đặc biệt là giữa THCS và THPT.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành, đang triển khai thí điểm nên có những khó khăn từ nhận thức của cả nhà trường và phụ huynh. Cùng với đó, việc xây dựng chương trình, công tác dạy học tại các trường đang dạy song song nhau (chương trình giáo dục hiện hành, chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình tiên tiến), dẫn đến khó khăn trong quản lý và điều hành. “Mô hình mới nên việc tổ chức dạy học còn nhiều vướng mắc, đặc biệt thiếu đội ngũ giáo viên để đáp ứng được chương trình mới. Ngoài ra, do chưa có chế độ chính sách về hỗ trợ cho các trường tiên tiến nên đang thiếu sự đầu tư đồng bộ”, ông Thái Văn Thành cho biết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *