Nhân rộng mô hình xe điện 4 bánh chở khách du lịch dù chưa được quy định trong Luật?

Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã nhận được thêm đề nghị cho phép hoạt động thí điểm đối với loại hình xe điện 4 bánh chở khách du lịch trong khu vực hạn chế của 6 địa phương gồm: Vĩnh Long, Phú Thọ, Bình Thuận, Trà Vinh, Quảng Trị, Hà Nam.

Tuy nhiên, loại phương tiện trên vẫn chưa được quy định trong Luật Giao thông đường bộ nên việc thực hiện thủ tục đăng ký, cấp biển số, đăng kiểm an toàn kỹ thuật, áp biểu tính các loại thuế, phí cầu đường, biểu tính thu tiền quỹ bảo trì đường bộ gặp khó khăn cho cả cơ quan Nhà nước cũng như doanh nghiệp trong việc thực hiện.

Bên cạnh đó, vẫn còn hiện tượng một số địa phương do nhu cầu thực tế về du lịch đã tự tổ chức thực hiện điều này dẫn đến tình trạng hoạt động tự phát, phương tiện không đủ giấy tờ theo quy định để thực hiện đăng ký, đăng kiểm. Một số địa phương được đánh giá là chưa quản lý tốt về số lượng phương tiện tham gia thí điểm.

Mặc dù vậy, Bộ GTVT vẫn đánh giá cao các địa phương đã triển khai thực hiện tốt thí điểm, đã ban hành quy định đối với phạm vi hoạt động và quản lý được số lượng đơn vị, phương tiện đã đăng ký tại đề án khi trình xin thí điểm.

Mặc dù vậy, Bộ GTVT vẫn đánh giá cao các địa phương đã triển khai thực hiện tốt thí điểm, đã ban hành quy định đối với phạm vi hoạt động và quản lý được số lượng đơn vị, phương tiện đã đăng ký tại đề án khi trình xin thí điểm.

Để tạo thuận lợi cho việc phát triển du lịch của các địa phương, đảm bảo an toàn giao thông, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Công an quy định cụ thể đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ quy định cho phép tổ chức thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ để trình Quốc hội.

Ngoài ra, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép 6 tỉnh được phép triển khai thí điểm hoạt động xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế như 35 địa phương đang triển khai thí điểm cho đến khi có quy định chính thức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *