Nâng cao tiêu chuẩn đối với nhân viên y tế và cô đỡ thôn bản

Ông Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em cho biết, mạng lưới y tế thôn bản ở Việt Nam có từ rất sớm và đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực dân tộc thiểu số và miền núi. Từ những CĐTB đầu tiên năm 1992 đến nay, hiện có trên 1500 CĐTB đang hoạt động. Lịch sử chưa bao CĐTB bản gây ra tai biến nào cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Ông Đinh Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em cho biết, mạng lưới y tế thôn bản ở Việt Nam có từ rất sớm và đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực dân tộc thiểu số và miền núi. Từ những CĐTB đầu tiên năm 1992 đến nay, hiện có trên 1500 CĐTB đang hoạt động. Lịch sử chưa bao CĐTB bản gây ra tai biến nào cho bà mẹ và trẻ sơ sinh.

“Với NVYTTB, ngày càng thể hiện rõ vai trò của mình. Trước đây đội ngũ này chỉ sơ cứu ban đầu, hiện nay đội ngũ này còn có chức năng phát hiện nguy cơ, chăm sóc dinh dưỡng, tư vấn sức khỏe bà mẹ trẻ em. Đội ngũ này thể hiện vai trò rất quan trọng, thể hiện đặc biệt trong đại dịch COVID -19”, ông Đinh Anh Tuấn nói.

Sau khi Thông tư 07/2013/TT-BYT ra đời, CĐTB được công nhận là một loại hình NVYTTB. Đến nay, Thông tư 07/2013/TT-BYT cần có những chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện hiện tại, phù hợp với Luật Khám chữa bệnh hiện hành. Tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009 không có nội dung khám chữa bệnh tại nhà trong các hình thức chữa bệnh. Nhưng Luật Khám chữa bệnh năm 2023 đã đưa hình thức khám chữa bệnh tại nhà vào trong các hình thức khám chữa bệnh. CĐTB được phép làm các kỹ thuật như đỡ đẻ, khám thai, chăm sóc sau sinh tại nhà…

Sau khi Thông tư 07/2013/TT-BYT ra đời, CĐTB được công nhận là một loại hình NVYTTB. Đến nay, Thông tư 07/2013/TT-BYT cần có những chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện hiện tại, phù hợp với Luật Khám chữa bệnh hiện hành. Tại Luật Khám chữa bệnh năm 2009 không có nội dung khám chữa bệnh tại nhà trong các hình thức chữa bệnh. Nhưng Luật Khám chữa bệnh năm 2023 đã đưa hình thức khám chữa bệnh tại nhà vào trong các hình thức khám chữa bệnh. CĐTB được phép làm các kỹ thuật như đỡ đẻ, khám thai, chăm sóc sau sinh tại nhà…

Thông tư 27 có 11 điều, quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám chữa bệnh với NVYTTB, CĐTB, nội dung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho NVYTTB và CĐTB. Ngoài ra có các điều quy định về Tổ chức thực hiện; Hiệu lực thi hành; Điều khoản tham chiếu; Điều khoản chuyển tiếp; Trách nhiệm thi hành.

Thông tư có 5 phụ lục kèm theo gồm 50 danh mục kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đối với NVYTTB; 76 danh mục chuyên môn khám chữa bệnh đối với CĐTB; 20 nội dung chuyên môn nghiệp vụ đối với NVYTTB; 20 nội dung chuyên môn nghiệp vụ về nội dung đào tạo chuyên môn đối với CĐTB và 9 nội dung về đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ NVYTTB kiêm nhiệm CĐTB.

Ông Trần Đăng Khoa, Phó Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ và trẻ em cho biết, NVYTTB phải hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ theo nội dung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ tối thiểu 3 tháng, có trình độ chuyên môn về y từ trung cấp trở lên (quy định cũ là từ sơ cấp trở lên) và tự nguyện tham gia làm NVYTTB.

Đối với CĐTB, hoàn thành chương trình được cấp chứng chỉ theo nội dung đào tạo chuyên môn nghiệp vụ quy định thời gian đào tạo tối thiểu 6 tháng, có trình độ chuyên môn về y từ trung cấp trở lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *