ĐBQH đề xuất cân nhắc giảm thuế lớn hơn để phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội

Sáng 25/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển KT-XH và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Từ thực tiễn ở địa phương, nghiên cứu báo cáo Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết giám sát chuyên đề, đại biểu Ngọc kiến nghị UBTVQH chỉ đạo Đoàn giám sát rà soát, hoàn thiện lại nội dung Điều 2 dự thảo Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để không trùng lặp.

Bên cạnh đó, đối với các dự án đang triển khai thực hiện, đề nghị có các giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn chương trình đến hết năm 2025 đối với các dự án có khả năng đến năm 2025 hoàn thành.

Cùng với đó, đề nghị Quốc hội xem xét kéo dài việc thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và chương trình cho vay để mua, thuê mua nhà ở theo chính sách về NƠXH do những hiệu quả mà chính sách mang lại thời gian qua.

Cùng với đó, đề nghị Quốc hội xem xét kéo dài việc thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và chương trình cho vay để mua, thuê mua nhà ở theo chính sách về NƠXH do những hiệu quả mà chính sách mang lại thời gian qua.

Phát biểu ý kiến, ĐBQH Mai Văn Hải – Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa bày tỏ cơ bản thống nhất với báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát.

Đại biểu nêu rõ, đây là chương trình lớn nhất từ trước đến nay, khẳng định việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH15 là đúng đắn, kịp thời với nhiều chính sách chưa từng có tiền lệ đã hỗ trợ cho công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 và phục hồi phát triển KT-XH, cổ vũ tinh thần của người dân và doanh nghiệp và bổ sung nguồn lực lớn của NSNN và nguồn huy động khác để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và phát triển.

Nêu lên đề xuất, ĐBQH Mai Văn Hải đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, có giải pháp giải quyết các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Đánh giá cao hiệu quả của chính sách giảm thuế VAT 2%, ông Mai Văn Hải đề nghị Quốc hội cân nhắc xem xét cho phép tiếp tục kéo dài thêm thực hiện chính sách trong thời gian phù hợp.

Cùng quan tâm đến việc giảm thuế VAT, ĐBQH Hà Sỹ Đồng – Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị đánh giá, quá trình thực hiện Nghị quyết 43 cho thấy sự phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội là đặc biệt quan trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *