Chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị Lãnh tụ rất đỗi lớn lao, hết mực khiêm nhường

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị Lãnh tụ rất đỗi lớn lao, hết mực khiêm nhường- Ảnh 1.

Theo ông González Sáez, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người vừa mơ mộng vừa thực tế, Người mơ một tương lai tốt đẹp hơn cho dân tộc mình và những dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, và Người đã trở thành kiến trúc sư của một nước Việt Nam mới, Người dẫn đường đưa dân tộc thoát khỏi bóng tối của chủ nghĩa thực dân, xóa nạn mù chữ, trở thành đất nước xã hội chủ nghĩa tươi đẹp mười lần hơn xưa.

Tiến sĩ González Sáez nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghiên cứu và tiếp nối di sản Hồ Chí Minh để trao truyền cho các thế hệ mai sau. Tư tưởng và nền tảng đạo đức của Bác Hồ cũng đóng vai trò rất quan trọng trong công cuộc gìn giữ và vun đắp mối quan hệ anh em truyền thống đặc biệt Việt Nam-Cuba, hai dân tộc tuy cách xa về mặt địa lý nhưng trái tim vô cùng gần gũi và tương đồng.

Ngày nay, dải đất hình chữ S ở Đông Nam Á đang vươn mình trở thành 1 trong 15 nền kinh tế năng động nhất thế giới. Từ năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Bác Hồ đã nói đến khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam độc lập. Người đã soi đường đưa dân tộc từ ách nô lệ đến bến bờ độc lập, tự do và phát triển.

Ngay từ năm 1954, Người đã sáng suốt khuyến nghị nên phân biệt rõ giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, lợi ích cục bộ và lợi ích chung. Phân tích các hiện tượng theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rằng bối cảnh khi ấy rất phức tạp và đang trong quá trình phát triển toàn diện; do đó, Người kêu gọi có sự chuẩn bị cần thiết và chỉ đạo kịp thời, tránh nhầm lẫn để dẫn đến những sai sót trong suy nghĩ và hành động. Những lời dạy của Bác đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị.

Ngay từ năm 1954, Người đã sáng suốt khuyến nghị nên phân biệt rõ giữa lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, lợi ích cục bộ và lợi ích chung. Phân tích các hiện tượng theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh hiểu rằng bối cảnh khi ấy rất phức tạp và đang trong quá trình phát triển toàn diện; do đó, Người kêu gọi có sự chuẩn bị cần thiết và chỉ đạo kịp thời, tránh nhầm lẫn để dẫn đến những sai sót trong suy nghĩ và hành động. Những lời dạy của Bác đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị.

Nhà nghiên cứu González Sáez đặc biệt ấn tượng với phong thái giản dị, khiêm nhường và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những lời dạy của Người vừa thấm đẫm giá trị lý luận và thực tiễn, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, vừa giản dị, dễ truyền tải, dễ ghi nhớ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *