Chiều nay Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước

Theo chương trình đã được Quốc hội thông qua, vào 16h30 chiều nay Quốc hội bắt đầu thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong buổi chiều, UBTVQH trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử trên.

Tiếp đó, UBTVQH trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Tân Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Chương trình được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Tiếp đó, UBTVQH trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước trước khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Tân Chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Chương trình được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Cũng trong buổi chiều 22/5, Quốc hội tiếp tục thực hiện quy trình phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *