Cân nhắc quy định ‘không mở rộng diện tích các bệnh viện hiện có’ trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chiều 28/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Cho ý kiến tại phiên thảo luận, ĐBQH Phan Đức Hiếu – Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình góp ý vào điểm a khoản 5 Điều 18 về nội dung liên quan đến các cơ quan, cơ sở, đơn vi phải di dời, quỹ đất còn lại để sử dụng với mục đích là xây dựng không gian công cộng, văn hóa…

Cân nhắc quy định 'không mở rộng diện tích các bệnh viện hiện có' trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)- Ảnh 1.

ĐBQH Phan Đức Hiếu – Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình.

Theo ông Phan Đức Hiếu, quy định như vậy là chưa đủ, đề nghị bổ sung thêm mục tiêu nhằm phát huy giá trị văn hóa và du lịch và quỹ đất không sử dụng chức năng để ở. Quy định như vậy sẽ rõ ràng, đầy đủ và khả thi.

Theo ông Phan Đức Hiếu, quy định như vậy là chưa đủ, đề nghị bổ sung thêm mục tiêu nhằm phát huy giá trị văn hóa và du lịch và quỹ đất không sử dụng chức năng để ở. Quy định như vậy sẽ rõ ràng, đầy đủ và khả thi.

Còn ĐBQH Nguyễn Quang Huân – Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương cho biết, về biện pháp bảo đảm thực hiện quy hoạch tại Điều 18 có nêu: Trong khu vực nội đô lịch sử, không mở rộng diện tích sử dụng đất của các bệnh viện hiện có; không mở rộng, xây dựng mới khu công nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

Đại biểu Nguyễn Quang Huân đề nghị cân nhắc việc “không mở rộng diện tích sử dụng đất của các bệnh viện hiện có” để không xảy ra tình trạng quá tải bệnh viện.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân đề nghị cân nhắc việc “không mở rộng diện tích sử dụng đất của các bệnh viện hiện có” để không xảy ra tình trạng quá tải bệnh viện.

Theo đại biểu Đào Chí Nghĩa, hiện nay, không gian ngầm phải được quản lý, sử dụng có hiệu quả và đây chính là nguồn tài nguyên để phát triển Hà Nội. Để Hà Nội có thể thực hiện nhanh nội dung này, đại biểu Đào Chí Nghĩa đề nghị các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ đối với Luật Đất đai (2024) trong giai đoạn hiện nay cần tích hợp với các quy định về giá đất, trường hợp miễn giảm tiền sử dụng không gian ngầm,…

Về việc cải tạo và chỉnh trang đô thị, đại biểu nhất trí với Điều 20 của dự thảo luật, đây là quy định mới về công tác chỉnh trang đô thị khác với các quy định hiện hành về nhà ở, xây dựng nhằm tháo gỡ các vướng mắc về chỉnh trang đô thị ở Hà Nội. Song đại biểu cũng đề nghị bổ sung vào khoản 9, khoản 10 Điều 20 về việc giao cho UBND và HĐND TP. Hà Nội quy định chi tiết về điều kiện cụ thể.

Cuối cùng về việc phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, đại biểu Đào Chí Nghĩa nhất trí với Điều 31 của dự thảo luật lần này. Đại biểu đánh giá đây là vấn đề mới và sẽ tạo ra đột phá để phát huy nguồn lực xã hội cho phát triển hệ thống giao thông công cộng, đặc biệt là đường sắt đô thị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *