Bộ Y tế thu hồi Giấy chứng nhận kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Eutical

Theo đó, tại quyết định số 1343/QĐ-BYT do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành, Bộ Y tế thông báo thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 702/ĐKKDD-BYT ngày 25/7/2022 của Bộ Y tế cấp cho Công ty Cổ phần Eutical.

Quyết định của Bộ Y tế cho biết, phạm vi kinh doanh của Công ty Cổ phần Eutical là xuất nhập khẩu thuốc.

Quyết định của Bộ Y tế cho biết, phạm vi kinh doanh của Công ty Cổ phần Eutical là xuất nhập khẩu thuốc.

Về lý do thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược của Công ty Cổ phần Eutical, theo quyết định của Bộ Y tế cho biết: Công ty Cổ phần Eutical có văn bản xin ngừng hoạt động kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu thuốc do thay đổi điều kiện kinh doanh.

Quyết định của Bộ Y tế có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành – ngày 21/5; Quyết định số 2025/QĐ-BYT ngày 25/7/2022 của Bộ Y tế về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho Công ty Cổ phần Eutical trước đó hết hiệu lực.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *