Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cam kết không bao che cán bộ nhũng nhiễu

Chiều 4/6, Quốc hội khóa XV tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương.

ĐBQH Nguyễn Văn An – Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình cho biết, Việt Nam có nhiều chính sách khuyến khích, ưu đãi để đầu tư phát triển công nghiệp, trong đó có công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp cơ khí nhưng kết quả còn hạn chế. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng đánh giá kết quả triển khai các chính sách này trong thời gian qua? Vừa qua báo chí có phản ánh tình trạng cán bộ của Bộ Công Thương gây nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc xem xét các hồ sơ để xin hưởng các ưu đãi theo chính sách của Chính phủ.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cam kết không bao che cán bộ nhũng nhiễu- Ảnh 1.

ĐBQH Nguyễn Văn An – Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, nhận thức rõ vai trò của công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, thời gian qua bộ đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành nhiều quy định, triển khai thực hiện các giải pháp và đạt được một số kết quả nhất định.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, nhận thức rõ vai trò của công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, thời gian qua bộ đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành nhiều quy định, triển khai thực hiện các giải pháp và đạt được một số kết quả nhất định.

Theo đó công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí đã khẳng định được vai trò đầu tàu cho tăng trưởng, sản xuất công nghiệp. Tỷ lệ nội địa hóa được nâng cao trong nhiều ngành dệt may, da giày đạt 50%, cơ khí đạt hơn 30%. Công nghiệp hỗ trợ từng bước nâng cao trình độ tổ chức sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã trở thành nhà cung ứng cho các tập đoàn đa quốc gia, tham gia vào mạng lưới sản xuất cung ứng toàn cầu. Sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ đã góp phần thu hút được các tập đoàn lớn của thế giới, mở rộng nhà máy và hình thành các trung tâm ở Việt Nam.

Về công nghiệp cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, có trên 90% số máy trong nông nghiệp như máy xay xát lúa và đánh bóng gạo… đã do các doanh nghiệp trong nước sản xuất và cung ứng, xuất khẩu đi nhiều nước. Theo Bộ trưởng, việc triển khai các chính sách ưu đãi còn rất nhiều hạn chế. Trong đó nguồn lực đầu tư của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương vừa ít lại khó tiếp cận, bị chồng chéo với nhau.

Về công nghiệp cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, có trên 90% số máy trong nông nghiệp như máy xay xát lúa và đánh bóng gạo… đã do các doanh nghiệp trong nước sản xuất và cung ứng, xuất khẩu đi nhiều nước. Theo Bộ trưởng, việc triển khai các chính sách ưu đãi còn rất nhiều hạn chế. Trong đó nguồn lực đầu tư của Nhà nước từ Trung ương đến địa phương vừa ít lại khó tiếp cận, bị chồng chéo với nhau.

Về việc xử lý thông tin cán bộ nhũng nhiễu, Bộ trưởng cho biết thời gian qua công tác giải quyết thủ tục hành chính, xác nhận ưu đãi đã được thực hiện đúng theo các quy định pháp luật.

Đồng thời bộ đã quan tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong điều hành, thực thi pháp luật và rất quyết liệt trong phòng chống tham nhũng, lãng phí. Từ đó từng bước xây dựng bộ máy hoạt động liêm chính, hoạt động hiệu quả phục vụ người dân. Đối với thông tin báo chí nêu, bộ đã và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan, cụ thể là Cục Công nghiệp và cá nhân đang có quá trình kiểm điểm, xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết không có bao che và không làm nhẹ trách nhiệm của các đối tượng vi phạm”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *