UBTVQH khai mạc Phiên họp thứ 33 để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Phát biểu khai mạc phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự kiến diễn ra trong 3 ngày, Phiên họp thứ 33 của UBTVQH sẽ cho ý kiến, xem xét 14 nhóm nội dung; cho ý kiến bằng văn bản đối với 5 nhóm nội dung.

Theo đó, UBTVQH dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về dự án Luật PCCC&CNCH; cho ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Đà Nẵng; cho ý kiến dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; xem xét dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về cấp bậc quân hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh của sĩ quan là cấp tướng thuộc Bộ Quốc phòng theo quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

UBTVQH khai mạc Phiên họp thứ 33 để xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp.

Về công tác giám sát, UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và NSNN năm 2023; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2024; cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn tăng thu NSTƯ năm 2022 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Về công tác giám sát, UBTVQH sẽ cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và NSNN năm 2023; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2024; cho ý kiến về Tờ trình của Chính phủ về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2024 cho các nhiệm vụ, dự án sử dụng nguồn tăng thu NSTƯ năm 2022 đã hoàn thiện thủ tục đầu tư.

Phiên họp cũng cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4/2024; tham gia ý kiến dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; cho ý kiến về báo cáo quyết toán NSNN năm 2022 (trong đó có nội dung báo cáo thực hiện quy định tại khoản 6 Điều 3 của Nghị quyết số 91/2023/QH15 về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2021; Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN).

UBTVQH sẽ cho ý kiến về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

UBTVQH sẽ cho ý kiến về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035.

Nhấn mạnh đây là phiên họp có khối lượng công việc tương đối lớn nhằm rà soát, xem xét các nội dung còn lại trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy và xem xét các điều kiện bảo đảm cho kỳ họp, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực vào các nội dung phiên họp.

Ngay sau phần khai mạc, UBTVQH tiến hành cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và NSNN năm 2023; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *