Sự “khắt khe” của Hội đồng Bình chọn với sản phẩm đạt danh hiệu ‘Ngôi sao thuốc Việt’ lần 2

Giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước có nhiều sản phẩm thuốc điều trị được đánh giá hiệu quả, thị trường lớn, được người dân tin dùng và các sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ tại Việt Nam mà thực tế đã được sử dụng và chứng minh hiệu quả trong phòng bệnh, chữa bệnh.

Chỉ những sản phẩm được 75% số phiếu bầu của Hội đồng Bình chọn mới được báo cáo Bộ Y tế xem xét

– Với vai trò Chủ tịch Hội đồng Bình chọn danh hiệu “Ngôi sao Thuốc Việt” lần thứ 2, ông có nhận xét gì về các sản phẩm thuốc được giải năm nay?

PGS.TS. Lê Văn Truyền: Sau cuộc bình chọn và trao danh hiệu “Ngôi sao Thuốc Việt” lần thứ nhất (2014), năm nay Bộ Y tế tổ chức bình chọn danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2.

PGS.TS. Lê Văn Truyền: Sau cuộc bình chọn và trao danh hiệu “Ngôi sao Thuốc Việt” lần thứ nhất (2014), năm nay Bộ Y tế tổ chức bình chọn danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2.

Bộ tiêu chí về sản phẩm đạt danh hiệu bao gồm: Tiêu chí về chất lượng (tiêu chuẩn GMP áp dụng), về chất lượng sản phẩm, tiêu chí về đổi mới, sáng tạo (chuyển giao công nghệ, kết quả đề tài nghiên cứu khoa học), tiêu chí về năng lực (thời gian lưu hành trên thị trường, số lượng bệnh viện sử dụng trong điều trị, doanh thu…), tiêu chí ưu tiên đối với các thuốc được xuất khẩu cho các thị trường nước ngoài…

Với bộ tiêu chí này, 68 sản phẩm thuốc đạt giải “Ngôi sao thuốc Việt” lần thứ 2 đã đáp ứng được yêu cầu của bộ tiêu chí, được bình chọn từ 241 hồ sơ đăng ký tham dự giải thưởng, đạt khoảng 28%. Có thể nói, các sản phẩm này đã vượt qua được cuộc bình chọn với các tiêu chí và quy trình bình chọn khắt khe. Chỉ những sản phẩm nào được 75% số phiếu bầu của Hội đồng Bình chọn mới được báo cáo Bộ Y tế xem xét.

– Tiêu chí nào để bình chọn doanh nghiệp sản xuất thuốc đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt”, thưa ông? Ông có cảm nghĩ như thế nào về các doanh nghiệp được giải năm nay?

PGS.TS. Lê Văn Truyền: Bộ tiêu chí bình chọn doanh nghiệp sản xuất thuốc đạt danh hiệu “Ngôi sao thuốc Việt” bao gồm 3 tiêu chí: Tiêu chí chất lượng (đạt các tiêu chuẩn GMP, không có vi phạm trong lĩnh vực chất lượng…), tiêu chí đổi mới, sáng tạo (tổ chức hoạt động nghiên cứu – phát triển ‘R&D’, số lượng cán bộ tham gia hoạt động nghiên cứu – phát triển và sản xuất thử nghiệm, trình độ cán bộ hoạt động nghiên cứu – phát triển, kinh phí đầu tư cho họa động nghiên cứu-phát triển và sản xuất thử nghiệm…) và năng lực sản xuất – kinh doanh (quá trình hình thành và hoạt động của doanh nghiệp, doanh thu trong 3 năm liên tiếp (2021-2023), hiệu quả kinh doanh thể hiện bằng tỷ suất lợi nhuận, số lượng sản phẩm trúng thầu cung cấp cho các cơ sở y tế, tỷ trọng thuốc kê đơn trong tổng số ản phẩm, mạng lưới phân phối, hoàn thành nghĩa vụ thuế…).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *