Ông Lê Thành Long làm Phó Thủ tướng Chính phủ

Cuối giờ sáng 6/6, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Tại đây, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Lê Thành Long.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội đã tiến hành quy trình để thông qua Tờ trình Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Lê Thành Long.

Ông Lê Thành Long làm Phó Thủ tướng Chính phủ- Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức điện tử cho thấy, có 469 ĐBQH tham gia biểu quyết (bằng 96,30% tổng số ĐBQH), trong đó có 468 đại biểu tán thành (bằng 96,10% tổng số đại biểu) thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long.

Kết quả biểu quyết bằng hình thức điện tử cho thấy, có 469 ĐBQH tham gia biểu quyết (bằng 96,30% tổng số ĐBQH), trong đó có 468 đại biểu tán thành (bằng 96,10% tổng số đại biểu) thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Long.

Như vậy, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Thành Long giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *