Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế thế nào?

Trước đó như Sức khoẻ và Đời sống đã thông tin, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký ban hành Thông tư 06/2024/TT-BYT quy định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế

Thông tư này có hiệu lực từ 1/7/2024 áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế là: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Cơ sở y tế dự phòng; Cơ sở kiểm nghiệm, kiểm định; Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ hạng đặc biệt đến hạng IV. Theo đó, mức phụ cấp cao nhất thuộc về Giám đốc, Viện trưởng hạng đặc biệt hưởng 1,1; trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn hưởng mức phụ cấp 0,3; phó trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn hưởng mức phụ cấp 0,2…

Trên cơ sở đó, Bộ Y tế quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hạng các đơn vị sự nghiệp y tế từ hạng đặc biệt đến hạng IV. Theo đó, mức phụ cấp cao nhất thuộc về Giám đốc, Viện trưởng hạng đặc biệt hưởng 1,1; trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn hưởng mức phụ cấp 0,3; phó trưởng trạm y tế xã, phường, thị trấn hưởng mức phụ cấp 0,2…

Bảng cụ thể mức phụ cấp tại Thông tư 06 như sau:

Thông tư của Bộ Y tế nêu rõ, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp y tế không xếp hạng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thông tư của Bộ Y tế nêu rõ, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp y tế không xếp hạng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *