Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội đối với ông Vương Đình Huệ

Theo thông cáo, chiều ngày 2/5/2024, Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội để thực hiện các nội dung:

Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ thuộc Đoàn ĐBQH TP. Hải Phòng;

Sau khi nghe trình bày các Tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua:

1/ Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh, cho thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV đối với ông Vương Đình Huệ;

2/ Nghị quyết bãi nhiệm ĐBQH khóa XV đối với ông Dương Văn Thái.

2/ Nghị quyết bãi nhiệm ĐBQH khóa XV đối với ông Dương Văn Thái.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *