Lặng thầm chăm sóc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Lặng thầm chăm sóc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch- Ảnh 1.
Lặng thầm chăm sóc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch- Ảnh 3.

Trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngôi nhà sàn là một trong số những nơi gắn bó nhất với Bác.

Lặng thầm chăm sóc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch- Ảnh 9.

Chị Nguyễn Thùy Dung là nhân viên trẻ nhất của Phòng Bảo quản, Môi trường di tích đang lên dây cót đồng hồ tại bàn làm việc của Bác và Bộ Chính trị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *