Hơn 56.000 chứng chỉ IELTS tại Việt Nam bị cấp sai quy định

Thanh tra Bộ GD&ĐT vừa công bố kết luận thanh tra việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam.

Theo kết luận thanh tra, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi IELTS Test Report Form cho 67.195 người, cấp 66.153 chứng chỉ IELTS. Địa chỉ thi trải rộng trong cả nước là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 16 tỉnh, thành phố.

Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 46.643 chứng chỉ, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 46.643 chứng chỉ, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Từ ngày 10/9/2022 đến ngày 16/11/2022, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam chưa được phép tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam theo Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT, Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 9.587 chứng chỉ, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ.

Tuy nhiên, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 9.587 chứng chỉ, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ.

Đồng thời, Thanh tra Bộ GD&ĐT kiến nghị Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam rà soát toàn bộ hoạt động liên kết thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (nêu trên), thực hiện đúng Quyết định cho phép của Bộ GD&ĐT quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT, Nghị định 86/2018/NĐ-CP; rà soát, báo cáo Cục Quản lý chất lượng, đề xuất hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà Công ty đã liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thanh tra Bộ GD&ĐT cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT hướng dẫn Công ty thực hiện xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp nêu trên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, tổ chức thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ trên lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các sai phạm (nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *