Giám sát thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 tại tỉnh Hòa Bình

 

Chiều 21/2/2023, đoàn giám sát do đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Ủy viên Ban chỉ đạo T.Ư các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021 – 2025 làm trưởng đoàn đã giám sát thực hiện CTMTQG năm 2022 tại tỉnh. Tham gia đoàn giám sát có đại diện các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, NN&PTNT, LĐ-TB&XH, Công an, Ủy ban Dân tộc và một số đơn vị trực thuộc Bộ Y tế. Tiếp, làm việc với đoàn có đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Năm 2022, tổng vốn ngân sách T.Ư giao cho tỉnh 791.679 triệu đồng, cụ thể: Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) 423.560 triệu đồng; Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) 221.620 triệu đồng; Chương trình giảm nghèo bền vững (GNBV) 146.499 triệu đồng. Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CTMTQG, đối với Chương trình phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN, mục tiêu năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trong ĐBDTTS bình quân giảm từ 1,5 – 2%, trong đó xã đặc biệt khó khăn bình quân giảm từ 4 – 4,5%. Đến nay, việc đánh giá chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 đang triển khai, ước sơ bộ toàn tỉnh sẽ đạt 3,17%, trong đó vùng ĐBDTTS&MN đạt khoảng 4,5%, đảm bảo theo mục tiêu đề ra.

Chương trình XDNTM, mục tiêu năm 2022 phấn đấu có thêm 6 xã được công nhận. Các xã được công nhận đạt chuẩn NTM tiếp tục phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; bình quân tiêu chí NTM của tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã; chuẩn hóa từ 16 sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt 3 sao trở lên;kết quả,đãcó thêm 8 xã đạt chuẩn NTM,hiện toàn tỉnh có 123sản phẩm OCOP.

Thực hiện chương trình GNBV, năm 2022, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đạt trên 2,5%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm 6,36%/năm trở lên. Theo kết quả sơ bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,17%, đạt 126,89% KH tỉnh giao. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện nghèo Đà Bắc giảm 6,62%, đạt 104,1% KH của tỉnh giao…

Tại buổi giám sát, các đại biểu thảo luận những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình. Đồng thời đề xuất, kiến nghị: Cho phép các địa phương được chủ động phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện CTMTQG cho từng lĩnh vực sự nghiệp phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương, đảm bảo đúng nội dung chi và định mức chi theo quy định. Chuyển nguồn vốn sự nghiệp ngân sách T.Ưnăm 2022 sang thực hiện năm 2023. Thông báo mức vốn sự nghiệp dự kiến thực hiện Chương trình cả giai đoạn hoặc giao vốn sự nghiệp giai đoạn 2021-2025 để địa phương chủ động trong công tác lập và điều chỉnh, triển khai thực hiện kế hoạch các CTMTQG…

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhậný kiến của các ngành chức năngvà thành viên trong đoàn giám sát. Đồng thời mong muốn đoàn giám sáttổng hợp, đề xuất với cấp có thẩm quyềntiếp tục hướng dẫn, phối hợp với địa phương thực hiệntốt các CTMTQG trên địa bàn.

Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của 3 CTMTQG trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tuy nhiên, một số nội dungcòn chậm so với kế hoạch đề ra, tỷ lệ giải ngân vốn chưa cao. Thời gian tới, tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo. Tỉnh rà soát lại kế hoạch củacả giai đoạnđể có kế hoạch, đánh giáthực hiện cụ thể từng năm. Huy động các nguồn lực của T.Ư, của tỉnh và xã hội hóa trong thực hiện các CTMTQG. Giải ngânkịp thời nguồn vốn sau khi được phân bổ; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong quá trìnhthực hiện. Đối với những đề xuất, kiến nghị của tỉnh, các thành viên đoàn giám sát tiếp thu, tổng hợp chuyển các cấp, ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Theo http://www.baohoabinh.com.vn/