Đề xuất thông tin về sức khoẻ xem tại Hồ sơ, Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID

Đề xuất thông tin về sức khoẻ xem tại Hồ sơ, Sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID- Ảnh 1.

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế. Dự thảo Nghị định quy định quản lý dữ liệu y tế gồm 4 chương, 29 điều.

Dự thảo Nghị định nêu rõ, Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý dữ liệu y tế điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

Theo ban soạn thảo, dữ liệu về danh mục dùng chung y tế: là dữ liệu về các danh mục, bảng mã phân loại do Bộ Y tế ban hành, được sử dụng chung trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu y tế bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất;

Dữ liệu mở về y tế: là dữ liệu được Bộ Y tế công bố bảo đảm theo đúng các quy định, phản ánh thông tin về các lĩnh vực y tế do Bộ Y tế quản lý nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số;

Dữ liệu mở về y tế: là dữ liệu được Bộ Y tế công bố bảo đảm theo đúng các quy định, phản ánh thông tin về các lĩnh vực y tế do Bộ Y tế quản lý nhằm thúc đẩy giao dịch điện tử, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số;

Sổ sức khỏe điện tử là ứng dụng hoặc phần mềm công nghệ thông tin để lưu trữ, cập nhật, hiển thị và tra cứu thông tin sức khỏe của cá nhân;

Theo dự thảo, Bộ Y tế là cơ quan chủ quản Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế.

Thông tin về sức khỏe cá nhân là một trong những thông tin về sức khỏe được đề xuất xem trên ứng dụng VNeID thông qua thông tin trên Sổ Sức khỏe điện tử tích hợp trên VNeID.

Cụ thể, dự thảo Nghị định quy định phạm vi dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về Y tế, trong đó thông tin về sức khỏe cá nhân gồm:

Thứ nhất các thông tin cơ bản của cá nhân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *