Chủ tịch Quốc hội: Phiên họp thứ 32 của UBTVQH hoàn thành tất cả các nội dung

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sau 4,5 ngày làm việc, Phiên họp thứ 32 của UBTVQH đã hoàn thành tất cả các nội dung. Cụ thể, UBTVQH cho ý kiến về 19 nội dung và 3 báo cáo của Chính phủ bằng văn bản.

Điểm lại những kết quả của phiên họp, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, về công tác lập pháp, tại phiên họp lần này, UBTVQH đã cho ý kiến về 2 nhóm vấn đề chính.

Thứ hai, UBTVQH thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án luật sẽ trình Quốc hội lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, bao gồm: dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật Địa chất và khoáng sản; dự án Luật QHĐT&NT; dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Thứ hai, UBTVQH thảo luận kỹ lưỡng đối với 6 dự án luật sẽ trình Quốc hội lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, bao gồm: dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật Địa chất và khoáng sản; dự án Luật QHĐT&NT; dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Về công tác giám sát, UBTVQH đã nghe và cho ý kiến đối với 4 báo cáo. Đó là báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, UBTVQH. Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội năm 2023. Xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển KT-XH và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”. Cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm TTATGT từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Bên cạnh đó, UBTVQH đã cho ý kiến đối với Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023; cho ý kiến về Tờ trình số 112/TTr-CP ngày 28/3/2024 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước).

Bên cạnh đó, UBTVQH đã cho ý kiến đối với Tờ trình về đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023; cho ý kiến về Tờ trình số 112/TTr-CP ngày 28/3/2024 của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước).

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận tại phiên họp lần này, Tổng Thư ký Quốc hội đã kịp thời ban hành thông báo kết luận của UBTVQH đối với từng nội dung. Khẩn trương ban hành thông báo kết luận các nội dung còn lại để các cơ quan có cơ sở triển khai thực hiện và tiếp tục chuẩn bị các nội dung khác để kịp cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *