Bế mạc Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông cáo báo chí về phiên bế mạc của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Văn phòng Trung ương Đảng cho biết:

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành Hội nghị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành Hội nghị.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị đối với các ý kiến thảo luận của Trung ương tại Hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư phát biểu bế mạc Hội nghị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *