Thi tốt nghiệp THPT: Khi nào thí sinh được rời khỏi phòng thi?

Trong quy chế của Bộ GD&ĐT, thí sinh không được rời khỏi phòng thi cho đến khi hết thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

Việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cùng cán bộ giám sát cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do trưởng điểm thi quyết định.

Việc ra khỏi phòng thi, khu vực thi của thí sinh trong trường hợp cần cấp cứu phải có sự giám sát của công an cùng cán bộ giám sát cho tới khi hết giờ làm bài của buổi thi và do trưởng điểm thi quyết định.

Để được xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải làm 4 bài thi, trong đó có 3 bài thi độc lập là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp. Thí sinh được chọn 1 trong 2 bài thi tổ hợp để làm, trong đó bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần là Vật lý, Hóa học, Sinh học; bài thi tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần là Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân.

Câu hỏi được nhiều học sinh lớp 12 quan tâm hiện nay là thời gian làm bài thi mỗi môn thành phần khá nhiều (50 phút/môn), thí sinh có được rời phòng thi trong thời gian làm bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội?

Câu hỏi được nhiều học sinh lớp 12 quan tâm hiện nay là thời gian làm bài thi mỗi môn thành phần khá nhiều (50 phút/môn), thí sinh có được rời phòng thi trong thời gian làm bài tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội?

Thí sinh phải chịu sự quản lý và phải tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát khi ở ngoài phòng thi. Cán bộ coi thi và cán bộ giám sát cần phối hợp chặt chẽ để cho những thí sinh có nhu cầu lần lượt ra ngoài phòng thi, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến trật tự phòng thi và khu vực thi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *