Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công tại Quảng Trị

Phó Chủ tịch nước thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công tại Quảng Trị- Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng.

Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương các gia đình có công đã nỗ lực vươn lên, phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông xây dựng phát triển kinh tế gia đình góp phát triển quê hương ngày càng đi lên. Đồng thời, hoan nghênh tỉnh Quảng Trị dù đời sống kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn nhưng đã thực hiện tốt công tác chăm lo cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Trong những năm qua, công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách luôn được Đảng, Nhà nước coi trọng thực hiện đầy đủ. Qua đó, thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo kịp thời tới các gia đình thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong việc thực hiện chế độ, hỗ trợ xây dựng nhà cửa, tạo công ăn việc làm, giáo dục cho các gia đình chính sách. Từ đó, kịp thời giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, quê hương, là những tấm gương sáng, vận động cháu con chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng quê hương ngày càng đổi mới phát triển ngày càng đi lên…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo kịp thời tới các gia đình thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong việc thực hiện chế độ, hỗ trợ xây dựng nhà cửa, tạo công ăn việc làm, giáo dục cho các gia đình chính sách. Từ đó, kịp thời giúp đỡ các gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; các thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, quê hương, là những tấm gương sáng, vận động cháu con chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng quê hương ngày càng đổi mới phát triển ngày càng đi lên…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *