Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của UBTVQH đã bảy tỏ xúc động khi đến thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam – “địa chỉ đỏ” căn cứ cách mạng trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước toàn thắng, Nam Bắc liền một dải.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tỉnh Bình Phước thời gian qua đã có nhiều hoạt động huy động mọi nguồn lực thực hiện chính sách chăm lo cho người có công; bảo đảm xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, gia đình người có công, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho con em các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh…

Chủ tịch Quốc hội biểu dương các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể tỉnh Bình Phước thời gian qua đã có nhiều hoạt động huy động mọi nguồn lực thực hiện chính sách chăm lo cho người có công; bảo đảm xây dựng nhà ở cho gia đình chính sách, gia đình người có công, giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho con em các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh…

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, thời gian tới các cấp, các ngành tỉnh Bình Phước tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 14-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng để các chính sách của Đảng và Nhà nước được triển khai đầy đủ đến với người có công; triển khai nhanh Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.

Cùng với đó, tỉnh Bình Phước tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, có thêm nguồn lực ngoài NSNN chăm lo cho người có công để phần nào đền đáp sự hy sinh, mất mát không thể bù đắp được với các gia đình thương binh, liệt sĩ. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”… và các tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, tích cực lao động, sản xuất, làm ăn có hiệu quả, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt qua khó khăn, vươn lên.

Cùng với đó, tỉnh Bình Phước tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, có thêm nguồn lực ngoài NSNN chăm lo cho người có công để phần nào đền đáp sự hy sinh, mất mát không thể bù đắp được với các gia đình thương binh, liệt sĩ. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”… và các tấm gương thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, tích cực lao động, sản xuất, làm ăn có hiệu quả, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã vượt qua khó khăn, vươn lên.

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam- Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh.

Tại Khu Di tích, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đã trao 20 phần quà tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh; tặng quà BQL Khu di tích và trồng cây lưu niệm.

Ghi sổ lưu niệm tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Căn cứ Tà Thiết là di tích lịch sử quý giá, ghi dấu những sự kiện lịch sử có ý nghĩa to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thể hiện tinh thần kiên cường, bất khuất, trí tuệ và tài năng của Nhân dân ta, Dân tộc ta”.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và Ban Quản lý Khu Di tích quan tâm, nỗ lực hơn nữa để thu hút nhiều hơn du khách đến tham quan, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *